Skip to content

TUYỂN DỤNG

By ductt - 11/01/2022 - 0 Comments

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN QUẢN TRỊ MẠNG TRÊN 1 NĂM KINH NGHIỆM

Vị tríNhân viên quản trị mạngSố lượng01Yêu cầu– Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT, An toàn thông tin, Toán… Read More »TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN QUẢN TRỊ MẠNG TRÊN 1 NĂM KINH NGHIỆM

By ductt - 30/04/2021 - Comments Off on Tuyển dụng Tester

Tuyển dụng Tester

Vị trí Tester (toàn thời gian) Số lượng 01 Yêu cầu – Có ít nhất 06 tháng kinh nghiệm làm… Read More »Tuyển dụng Tester

By ductt - 27/04/2021 - 0 Comments

Tuyển dụng kế toán tổng hợp

Vị trí Kế toán tổng hợp Số lượng 01 người Yêu cầu – Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm… Read More »Tuyển dụng kế toán tổng hợp

By ductt - 07/04/2021 - 0 Comments

Tuyển dụng chuyên viên An toàn thông tin

Vị trí tuyển dụng Chuyên viên An toàn thông tin Số lượng 03 Yêu cầu – Tốt nghiệp đại học… Read More »Tuyển dụng chuyên viên An toàn thông tin

By ductt - 25/04/2020 - Comments Off on Tuyển dụng Nhân viên Hành chính

Tuyển dụng Nhân viên Hành chính

Vị trí  Nhân viên Hành chính  Số lượng 02 Yêu cầu  – Tốt nghiệp các trường Cao đẳng, Đại học… Read More »Tuyển dụng Nhân viên Hành chính

By ductt - 25/04/2020 - Comments Off on Tuyển dụng chuyên viên An toàn thông tin

Tuyển dụng chuyên viên An toàn thông tin

Vị trí tuyển dụng Chuyên viên An toàn thông tin Số lượng 02 Yêu cầu – Tốt nghiệp đại học… Read More »Tuyển dụng chuyên viên An toàn thông tin