Skip to content

TIN TỨC

OpenSSL phát hành bản vá cho 2 lỗ hổng mới có mức độ nghiêm trọng cao

By ductt - 02/11/2022 - 0 Comments

OpenSSL phát hành bản vá cho 2 lỗ hổng mới có mức độ nghiêm trọng cao OpenSSL phát hành bản… Read More »OpenSSL phát hành bản vá cho 2 lỗ hổng mới có mức độ nghiêm trọng cao

Bộ TT&TT ban hành Chỉ thị về việc tổ chức triển khai diễn tập thực chiến bảo đảm ATTT mạng.

By ductt - 28/09/2021 - 0 Comments

Bộ TT&TT đã ban hành Chỉ thị số 60/CT-BTTTT ngày 16/9/2021 về việc tổ chức triển khai diễn tập thực… Read More »Bộ TT&TT ban hành Chỉ thị về việc tổ chức triển khai diễn tập thực chiến bảo đảm ATTT mạng.

Cảnh báo lỗ hổng nghiêm trọng trong máy chủ Microsoft Exchange

By ductt - 04/03/2021 - 0 Comments

Ngày 02/03, Microsoft đã phát hành bản vá khẩn cấp cho 4 lỗ hổng bảo mật mới được phát hiện… Read More »Cảnh báo lỗ hổng nghiêm trọng trong máy chủ Microsoft Exchange

Hướng dẫn phát hiện lỗ hổng CVE 2021-21972

By ductt - 27/02/2021 - 0 Comments

Các lỗ hổng bảo mật “CVE-2021-21972”, “CVE-2021-21973” và “CVE-2021-21974” trong các sản phẩm của VMware (vCenter, ESXi, Cloud Foundation) đã… Read More »Hướng dẫn phát hiện lỗ hổng CVE 2021-21972

Cảnh báo nguy cơ tấn công vào các cơ quan, tổ chức qua lỗ hổng phần mềm VMware

By ductt - 27/02/2021 - 0 Comments

Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) vừa cảnh báo các cơ quan, tổ chức,… Read More »Cảnh báo nguy cơ tấn công vào các cơ quan, tổ chức qua lỗ hổng phần mềm VMware

Cảnh báo mã độc Emotet lây lan qua thư điện tử tại Việt nam

By ductt - 27/08/2020 - 0 Comments

Trong thời gian vừa qua, trên hệ thống theo dõi giám sát an toàn thông tin, Công ty Cổ phần… Read More »Cảnh báo mã độc Emotet lây lan qua thư điện tử tại Việt nam